MYachts

Hem

Nyheter

M40

M46

Design

Finansiering

Om Mabi Yachts

Begagnat

Kontakt

 Om Mabi Yachts

 Hyra båt  Organisation  Produktion  Unikt med MABI Yachts  


 Produktion – kvalitetskontroll i varje steg

MYachts tillverkas i Lysekil, på Sveriges västkust. Svenskt hantverkskunnande i rationell produktion säkrar hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

En viktig del av framgången är vår produktionsstrategi. Produktion sker i serie i en linje där varje steg är väl avgränsat från nästa. Varje steg kvalitetskontrolleras och godkänns innan nästa produktionssteg kan startas. All produktion sker modulindelat. Inredningsmontering sker med däck av. Alla inredningsdetaljer delas in i moduler och byggs utanför båten och lyfts in på plats.

Ritningsframställan görs med hjälp av CAD/CAM program. Produktionen planeras och styrs med hjälp av moderna MPS-program.

 Steg för steg

Skrovet gjuts i ett stycke med vakuuminjiceringsteknik som ger ett avsevärt styvare skrov samtidigt som det är 20% lättare än skrov laminerade på konventionellt sätt. Därefter sätts bottenstocken på plats. Nästa steg är montering av elkablage, tankar och motor. Sedan startar inredningsmonteringen, modul för modul. Sist utförs finsnickerier och detaljarbete.